0 Your Cart

1% lợi nhuận bán hàng được ủng hộ cho quỹ học sinh nghèo Việt Nam

03.12.2018
by anh Kỳ

TẠI ĐÂY là trang cung cấp thông tin của bạn, để MNS lấy căn cứ trích 1% lợi nhuận bán hàng từ sản phẩm Synology mà bạn đang sử dụng, chung tay hỗ trợ vào quỹ học bổng giúp học sinh nghèo trên khắp Việt Nam cắp sách tới trường.

Có nhiều cách để làm, vì sao MNS lại chọn ủng hộ cho quỹ học bổng là bởi vì ở MNS - chúng tôi hiểu được giá trị của sự học. Chúng tôi liên tục trau dồi kiến thức để làm mới bản thân và làm cho công việc trở nên hiệu quả hơn. Và từ đó chương trình này ra đời.

"Trời không sinh ra người đứng trên người, Trời không sinh ra người đứng dưới người.
Tất cả, đều do sự học mà ra"
- Fukuzawa Yukichi -
 

Comments

No posts found

New post
Recent posts Recent posts