0 Your Cart

Dưới đây là các bước thực hiện bảo hành theo qui định của Synology toàn cầu:

1. Reseller gửi yêu cầu bảo hành đến Synology
2. Synology sẽ kiểm tra và thông báo sản phẩm có được bảo hành hay không và gửi thông tin xác nhận cho Reseller.
3. Khi xác nhận sản phẩm được bảo hành, Reseller đóng gói và gửi sản phẩm đến Synology.
4. Synology nhận được sản phẩm bị lỗi và gửi sản phẩm thay thế RMA.
5. Reseller làm thủ tục hải quan nhận hàng và gửi trả lại cho khách hàng. 
 

Quá trình trên tốn ít nhất 7-10 ngày làm việc.


MNS thấu hiểu được những rắc rối khi khách hàng đang đối mặt với sản phẩm bị lỗi nên khách hàng mua Synology từ MNS ưu tiên(*) bảo hành như sau:

       Thay-thế-ngay cho khách hàng nếu sản phẩm có sẵn trong kho.
       Hoặc yêu cầu Synology gửi sản phẩm bảo hành trước cho khách hàng.

Quá trình bảo hành chỉ mất 3-5 ngày làm việc sau khi xác nhận lỗi do nhà sản xuất thay vì mất 7-10 ngày như cách làm việc của Synology Taiwan.