Synology NVR Solution

Với giải pháp ghi hình của Synology NVR, bạn sẽ hoàn toàn không bị phụ thuộc vào các giới hạn công nghệ.

  • Không phụ thuộc vào hãng sàn xuất camera, hỗ trợ hơn 1000 loại camera khác nhau.
  • Dung lượng lưu trữ không giới hạn, có thể mở rộng thoải mái.
  • Không phụ thuộc vào khoảng cách không gian.
  • Không phụ thuộc vào số lượng tivi live view, có thể đặt tivi khắp mọi nơi.
  • Dữ liệu tự động đồng bộ từ nhiều chi nhánh khác nhau về trung tâm.