Sign in

Nếu chưa có tài khoản đại lý, click để đăng ký

Đăng nhập để lấy giá và thông tin sản phẩm cho đại lý.

  • Giá bán và tình trạng hàng hoá được cập nhật theo thời gian thực.
  • Đối với hàng hoá không có sẵn cần 5-7 ngày để MNS nhập hàng về.
  • Đối với đơn hàng dự án, vui lòng đăng ký thông tin dự án để nhận ưu đãi.

VD: RS820+ đang có sẵn 02 cái, và tuỳ chọn dịch vụ đi kèm như hình: