0 Your Cart

M1 - Nhận ngay 1 Synology khi mua 11 Synology cùng loại (Promotion expired)

M1 được lấy cảm hứng dựa trên hình ảnh 2 đối tác bắt tay nhau, đồng lòng để cùng tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng.  

M1 được áp dụng khi đối tác đặt mua 11 sản phẩm Synology thì được nhận 1 sản phẩm Synology cùng loại. 

Trả tiền trước 100% và chờ 1-2 tuần để nhận hàng.

Action period: from 01.01.2019 to 30.06.2020