MNS khuyến cáo người dùng Synology trang bị bộ lưu điện UPS để thiết bị không bị tắt đột ngột, các HDD sẽ được bảo vệ, dữ liệu ko bị ảnh hưởng.

Cơ chế hoạt động cụ thể như sau:

  1. Ngay khi nguồn điện bị gián đoạn, Synology sẽ sử dụng nguồn điện dự trữ có trong UPS.
  2. Giữa Synology và UPS có kết nối USB,  sau thời gian xác định,  Synology sẽ tự động ngắt các kết nối đến HDD để các HDD được bảo vệ.
  3. Khi có điện trở lại, Synology sẽ khởi động lại, kết nối các HDD lại để tiếp tục làm việc.
  • Bestsellers
  • New Products
Bestsellers